Képző- és Iparművészeti ág

Művészeti iskolánk egyik meghatározó tanszaka a Képzőművészeti tanszak, amely előképző 1. évfolyamtól az alapfok 3. évfolyamáig fogadja mindazokat a növendékeket, akik kedvet és tehetséget éreznek magukban arra, hogy a vizuális kultúra területén kalandozzanak és szerezzenek sokrétű tapasztalatot, tudást, képi műveltséget.

Az alapfok negyedik évfolyamtól a Grafika és festészet valamint a Környezet- és kézműveskultúra tanszak várja diákjainkat.

A tantervi programunk lehetőséget nyújt a vizualitás, az ízlés finomítására, az esztétikai érzékenység fejlesztésére. Az izgalmas alkotótevékenységen keresztül változik a növendékek képi műveltsége, kibontakozhat az alkotó fantázia. A gyerekek részéről legyen meg a kíváncsiság, a kipróbálás és megtapasztalás vágya és az alkotás feletti öröm képessége. Ha mindez megvan, tanáraink megmutatják a felfedezés lehetséges eszközeit, módjait és útjait. Segíteni szeretnénk, miközben meghagyjuk az önálló alkotás szabadságát és fáradságos örömét. Tanítunk tapasztalni, látni, létrehozni, válogatni, gondolkodni.

Kiváló kollégák segítik telephelyeinken a tanulók munkáját. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a gyermekek örömteli, felszabadult, inspiráló légkörben bonthassák ki tehetségüket a képző- és iparművészet legkülönbözőbb területein. Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítjuk ismereteiket, fejlesztjük képességeiket és alakítjuk készségeiket.

A növendékek heti 4 órában vesznek részt a foglalkozásokon, telephelyektől függően kétszer két illetve egyszer négy órában. Az oktatás technikai feltételei minden telephelyünkön adottak. A minőségi munka egyik fontos feltétele a minőségi munkaeszköz, ezért minden tanévben biztosítunk a csoportok számára a kellő mennyiségű és minőségű fogyóeszközt.

Tanulóink munkáiból kollégáink folyamatosan kiállításokat szerveznek a telephelyeken. Többször nyílik arra lehetőség, hogy a munkák legjavát különböző nem saját szervezésű kiállításokon is megmutassuk.

Tehetséges növendékeink munkái gyakran szerepelnek pályázatokon, képzőművészeti versenyeken.

Iskolánkban az előképző 1-2. évfolyamon, az alapfok 1-6. évfolyamon valamint a továbbképző 7-10. évfolyamon  a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

 

Tantárgy Előképző Alapfok
1. 2. 1. 2. 3. 4.
Vizuális alapozó gyakorlatok 4 óra 4 óra
Vizuális alkotó gyakorlat 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra
Grafika és festészet alapjai 2 óra 2 óra 2 óra
Műhelygyakorlat 2 óra

 

Tantárgy Alapfok Továbbképző
5. 6. 7. 8. 9. 10.
Vizuális alkotó gyakorlat 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra
Műhelygyakorlat 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra 2 óra