Közzétételi lista

1. Tájékoztatás a felvételi lehetőségekről

A COGITO Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola felvételt hirdet a 2021-2022-es tanévre 6-18 éves diákok számára

csoportos oktatásban
• képző- és iparművészet
• színművészet-bábművészet
• táncművészet
• zeneművészet tanszakokon

egyéni zeneoktatásban
• zeneművészet – népzene (népi ének, népi bőgő, népi hegedű, duda, népi brácsa, népi furulya)
• zeneművészet – zongora
• zeneművészet – hegedű
• szintetizátor-keyboard tanszakokon

(A telephelyeken a megfelelő tanszakok megjelölendők!)
A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Krepuska Géza Általános Iskola felvételi lehetőségeiről szóló tátékoztató:
Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. [20/2012. EMMI rendelet. 22. § (2)]
A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre (a tankötelezettség kezdete). A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja.

A nemzeti köznevelési törvény (Nkt.) 45. § (2) bekezdés hatályos rendelkezése szerint: „A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését.”
Kötelező felvételt biztosító körzeti iskola
Főszabály
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (6) bekezdés szerint: Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik (ez a kötelező felvételt biztosító általános iskola).
A felvételi körzetek megállapítása
A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét.
A kötelező felvételt biztosító Nógrád megyei iskolák körzethatárairól szóló tájékoztató megtalálható a Nógrád Megyei Kormányhivatal honlapján: http://www.nmkh.hu

 

Salgótarján, 2021. 09. 01.

 

 

Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

főigazgató                                                főigazgató-helyettes

2. A beiratkozásra meghatározott idő:

A COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola a 2021-2022-es tanévben a felvételi és a beiratkozás idejét a következő időszakban határozza meg központjában és valamennyi telephelyén:

2021. augusztus 23. (hétfő) – 2021. szeptember 07. (kedd)

A beiratkozásra meghatározott idő a Cogito ÁMK Dr. Krepuska Gáza Általános Iskolában:

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola
első évfolyamára.
A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon teszi közzé az iskola.

3. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

Fenntartói határozat

A csoportok és osztályok számáról és létszámáról

 1. Csoportok és osztályok száma
 • a) A 2021/2022. tanévben a Dr. Krepuska Géza Általános Iskolában indítható osztályok száma: 1. évfolyamon 1 osztály, 2. évfolyamon 1 osztály, 3. évfolyamon 1 osztály, 4. évfolyamon 1 osztály, 5. évfolyamon 1 osztály, 6. évfolyamon 1 osztály, 7. évfolyamon 1 osztály, 8. évfolyamon 1 osztály Napközi: 3 csoport, tanulószoba felső tagozatosok számára: 1 csoport.
  b) A 2021/2022. tanévben a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában valamennyi tanszakot számítva maximálisan 125 csoport (osztály) indítható. A COGITO Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a 2021/2022-es tanévben a következőkben felsorolt csoportokat engedélyezi:Maximálisan engedélyezett tanulólétszám: 4 385 főEbből csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet és zeneművészet székhelyen és telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben:
  4 068 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 317 fő

  Az intézményegység Nógrád megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet és zeneművészet székhelyen és telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 2091 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 135 fő
  Összesen: 2 226 tanuló

  Az intézményegység Bács-Kiskun megyei telephelyein (Kiskunhalas, Tompa, Szank) csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 515 fő
  Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc egyéni, hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 182 fő
  Összesen: 697 tanuló

  Az intézményegység Heves megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, grafika tanszakán részt vehet heti 180 percben: 312 fő, táncművészet (balett, moderntánc) tanszakán 48 fő

  Összesen: 360 tanuló

  Az intézményegység Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 1 198fő
  Összesen: 1 198tanuló

  Az intézményegység székhelyén és telephelyein a felsorolt tanszakokkal és engedélyezett tanulólétszámmal működik nappali rendszerű oktatási munkarendben.
  Az intézményegység székhelyén és telephelyein a felsorolt tanszakokkal és engedélyezett tanulólétszámmal működik nappali rendszerű oktatási munkarendben, maximálisan 24 fős csoportokkal.

 

Salgótarján, 2021. 09. 01.

 

Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

főigazgató                                          intézményegység-vezető

4. Térítési szabályzat

Határozat

A tanulók képzési költségekhez való hozzájárulásának elveiről és gyakorlatáról

 

A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriuma utasítja a Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola főigazgatóját, hogy a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.), és az ennek végrehajtásról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján az alapfokú művészetoktatásban tanulók térítési díját és tandíját a következők szerint állapítsa meg:

 • Az alapfokú művészetoktatásban való részvételért a tanévre fizetendő térítési díj és a tandíj meghatározásának alapja az 1. számú mellékletben meghatározott díjalap, melynek meghatározása minden esetben a szakmai feladatra jutó folyó kiadások összegének figyelembevételével történik.
 • Az intézmény tanulója a Vhr. 34.§ (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben térítési díjat köteles fizetni, amelynek mértéke
  1. a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében

Tanulmányi átlag

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

2-5

14,89 %

10.000 Ft/év

5,83 %

12.000 Ft/év

elégtelen

18,61 %

12.500 Ft/év

16,99 %

35.000 Ft/év

 

 1. a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében

 

Tanulmányi átlag

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

2-5

16,38 %

11.000 Ft/év

15,05 %

31.000 Ft/év

elégtelen

18,61 %

12.500 Ft/év

19,42  %

40.000 Ft/év

 

 

 

 

 • Az intézmény tanulója a Vhr. 36.§ (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben tandíjat köteles fizetni, amelynek mértéke
  1. második tanszak esetén

Tanulmányi átlag

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

2-5

22,34 %

15.000 Ft/év

17,97 %

37.000 Ft/év

elégtelen

40 %

26.900 Ft/év

40 %

82.400 Ft/év

 

 1. ha a tanuló másik művészeti iskolában fizet térítési díjat

 

Tanulmányi átlag

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

2-5

37,23%

25.000 Ft/év

45,65 %

94.000 Ft/év

elégtelen

80 %

53.800 Ft/év

80 %

164.000 Ft/év

 

 1. minden tanórai foglalkozás annak, aki nem tanköteles, feltéve, hogy nem áll tanulói jogviszonyban a nappali rendszerű vagy nappali oktatás munkarendje szerinti oktatásban, valamint annak, aki a 22. életévét betöltötte

 

Tanulmányi átlag

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

2-5

59,57 %

40.000 Ft/év

50 %

103.000 Ft/év

elégtelen

80 %

53.800 Ft/év

80 %

164.000 Ft/év

 

 

 

 

 

 

 

 1. ha a tanuló a Cogito Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskolával elsődleges tanulói jogviszonyban áll, akkor a második tanszak esetén

Tanulmányi átlag

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

2-5

14,89 %

10.000 Ft/év

5,83 %

12.000 Ft/év

elégtelen

18,61 %

12.500 Ft/év

16,99 %

35.000 Ft/év

 

 • Mentesül a térítési illetve tandíjfizetési kötelezettség alól az a tanuló, aki
 1. A Nkt. szerint hátrányos helyzetű,
 2. állami gondozott,
 3. speciális nevelési igényű, és ezt igazolja
 • A tanulót szociális helyzete alapján térítési díj, illetve tandíjkedvezmény illeti meg az alábbi esetekben
  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező tanuló
  2. ha a tanuló tartósan beteg
 • a tanulóval egy háztartásban élő kiskorúak száma egynél több
 1. a tanulót egyedülálló szülő gondozza
 2. a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át

 

 1. Térítési díj a tanév első napján a 18. életévet be nem töltött tanuló esetében

Kedvezmény jogcíme

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Kedvezmény a díjalap %-ában

Térítési díj a díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Kedvezmény a díjalap %-ában

Térítési díj a díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

5)    I. pont alapján

94,79 %

5,21 %

3.500 Ft/év

94,66 %

5,34%

11.000 Ft/év

5)    II-V. pont alapján

88,83 %

11,17 %

7.500 Ft/év

94,66 %

5,34 %

11.000 Ft/év

 

 

 

 

 1. Térítési díj a tanév első napján a 18. életévet betöltött, de a 22. életévét be nem töltött tanuló esetében

Kedvezmény jogcíme

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Kedvezmény a díjalap %-ában

Térítési díj a díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Kedvezmény a díjalap %-ában

Térítési díj a díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

5)    I-V. pont alapján

84,51 %

15,49 %

10.400 Ft/év

84,95 %

15,05 %

31.000 Ft/év

 

 

 

 1. Tandíj esetében

Kedvezmény jogcíme

Képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet, táncművészet csoportos tanszakok

Egyéni zene tanszak

Kedvezmény a díjalap %-ában

Térítési díj a díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

Kedvezmény a díjalap %-ában

Térítési díj a díjalap %-ában

Összeg Ft-ban

5)      II-V. pont alapján

70,22 %

29,78 %

20.000 Ft/év

61,16 %

38,84 %

80.000 Ft/év

 

 

A díjkedvezményre való jogosultságot okirattal kell igazolni. A díjkedvezmény iránti kérelmet a kérelem benyújtását kővető 30 napon belül az intézmény vezetője bírálja el.

Évfolyamát elégtelen tanulmányi eredménye miatt megismételni kényszerülő tanuló térítési díj kedvezményt nem kaphat, de a 4) pontban felsorolt mentességi esetekben díjfizetési kötelezettség továbbra sem terheli.

 • Ha a tanuló több művészeti iskolával létesít tanulói jogviszonyt, vagy az intézményben több művészeti ág, több tanszak képzésében vesz részt, a tanulónak, illetve kiskorú tanuló esetén a törvényes képviselőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a tanuló melyik iskolában, melyik művészeti ágban, illetve melyik tanszakon vesz részt térítési díj fizetési kötelezettség mellett a képzésben.
 • A térítési díj és a tandíj mértékének kiszámításánál az általános kerekítési szabályok alkalmazásával ezer forinttal, az 5) pontban meghatározott kedvezmények esetén száz forinttal osztható díjat kell meghatározni. Amennyiben a kerekítés következtében a díj mértéke a jogszabályi minimális szint alá kerülne, azt a kerekítés összegét a szintet közvetlenül elérő vagy azt meghaladó, száz forinttal osztható összegre kell emelni.
 • A térítési díj és a tandíj mértéke a fizetésre kötelezett tanulmányainak első félévében az életkor, a jogviszony és a tanszak alapján meghatározott legalacsonyabb díjtétel. A tanulmányi eredménytől függő díjkedvezményt és mentességet az első tanév második félévétől kell alkalmazni.
 • Az intézmény vezetője a fizetendő díjról írásban értesítse a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót. Az értesítés tartalmazza a fizetendő díj jogalapját, összegét, a fizetés módját, határidejét, a fizetés elmaradásának következményeit és a jogorvoslati lehetőséget.
 • A térítési díj, illetve a tandíj befizetésének elmaradása esetén az intézmény vezetője írásban, határidő kitűzésével hívja fel a törvényes képviselőt, illetve a nagykorú tanulót a fizetési kötelezettség teljesítésére, egyúttal figyelmezteti a jogkövetkezményekre.
 • A térítési díj befizetésének módjáról a főigazgató rendelkezzen.

 

Ez a határozat a 2021/2022. tanévre érvényes.

 

 

Salgótarján, 2021. augusztus 30.

…………………………..

Hári Ildikó Erika

kuratóriumi elnök

5. Az intézmény fenntartói értékelése

6. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai:
7. Vizsgálatok, ellenőrzések
2013. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
Nógrád Megyei Főügyészség törvényességi ellenőrzés
2014. Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
2015. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
2016. Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
Állami Számvevőszék törvényességi ellenőrzés 
Emberi Erőforrások Minisztériuma törvényességi ellenőrzés 
2017. Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
Magyar Államkincstár Elszámolás ellenőrzése
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
2019. Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés
2021. Nógrád Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
Heves Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés 
8. Nyitvatartási rend

A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Krepuska Géza Általános Iskola nyitva tartása

• Tanítási napokon ügyelet:7.00-7.30; 16.00-17.00
• Tanítás nélküli munkanapokon szülői igények felmérése szerint ügyeletet tartunk 8.00-16.00-ig
• Az iskolai könyvtár nyitva tartása: naponta 13.30-15.30

9. Rendezvények, események

Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Nemzetünk szabadságtörekvéseit tükröző, továbbá nemzeti múltunk mártírjainak emlékét, példáját őrző emléknapok, megemlékezések időpontja

1. Az aradi vértanúk emléknapja (október 6.)
2021. 10. 06. Aradi vértanúk emléknapja
Csendes megemlékezés, osztályonként gyertyagyújtás.

2. Október 23. megünneplése
2021. 10. 22. A 8. osztályos tanulók ünnepi műsorával megemlékezés a Petőfi Sándor Művelődési Házban, majd koszorúzás a helyi parkban.
Felelőse: Földi Györgyné

3. A kommunista és egyéb diktatúrák áldozatai emléknapja (február 25.)
Osztályfőnöki óra keretében.

4 . Március 15. megünneplése
2022. 03. 11. Megemlékezés a Somoskői várnál a Petőfi kunyhónál.
Felelőse: Asan Adrienn és Zsély Ágnes

5. A holokauszt áldozatai emléknapja (április 16.)
Osztályfőnöki óra keretében

6. A Nemzeti Összetartozás Napja (június 4.)
Iskolagyűlésen való közös megemlékezés.

Az iskola hagyományai ápolása érdekében meghonosított egyéb ünnepnapok
– 2022. 03. 10. Gergelyezés a helyi óvodában.
– 2022. 06. 03. Művészetek napja
Az iskolai élethez kapcsolódó ünnepek megünneplésének időpontja
– 2021. 09. 01. Tanévnyitó
– 2021. 12. 06. Mikulás délután osztályonként
– 2021. 12. 21. Karácsonyi műsor
– 2022. 02. 15. Megemlékezés a Hazatérés napjáról a falu közösségével a Petőfi Művelődési házban, majd koszorúzás
a parkban lévő emlékműnél.
– 2022. 06. 10. Ballagás
Az előre tervezhető nevelőtestületi értekezletek időpontjai
– 2021. 11.02. Őszi nevelési értekezlet
– 2022. 01.20. Félévi osztályozó értekezlet
– 2022. 01.31. Félévi nevelőtestületi értekezlet
– 2022. 04.13. Tavaszi nevelési értekezlet
– 2022. 06.13. Év végi osztályozó értekezlet
– 2022. 06.24. Év végi nevelési értekezlet

A szülői értekezletek, fogadóórák időpontjai
Fogadóórák időpontjai:
– 2021. 11. 15.
– 2022. 04. 25.

Szülőértekezletek időpontjai:
– 2021. 09.13. – 09.17.
– 2022. 02.07. – 02.11.
Az intézmény bemutatkozását szolgáló pedagógiai célú iskolai nyílt nap tervezett időpontja
– 2022. 03.23.

A tanulók fizikai állapotát felmérő vizsgálat időpontja
– 2021. 09. 01-től folyamatos felsős testnevelő tanár végzi

 

 

dr. Paróczainé Varga Ildikó                     Tóth László
főigazgató                           intézményegység-vezető

 

10. Értékelési szabályzat
11. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

A Cogito Általános Művelődési Központban lezajlott pedagógiai-szakmai ellenőrzések száma:
2017. év – 2 vezetői tanfelügyelet
2018. év – 2 Intézményi tanfelügyelet

12. Házirend
13. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján

A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Dr. Krepuska Géza Általános Iskola pedagógusainak szakképzettsége

Tanított tantárgy Szak
tanító általános iskolai tanító
tanító , testnevelés speciálkollégium
általános iskolai tanító
tanító – német műveltségterület
tanító – testnevelés és könyvtárosi szakosító
tanító – angol nyelvi műveltségi terület
tanító,egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés szakvizsga
általános iskolai tanító, óvodapedagógus
tanító- ének-zene szakkollégium
általános iskolai tanító
biológia biológia – kémia szakos tanár
okleveles biológiatanár, okleveles biológus
testnevelés matematika – testnevelés szakos tanár
testnevelés szakos tanár
rajz rajz, vizuális nevelés, műalkotáselemzés szak
történelem történelem-német szakos tanár
történelem szakos tanár
földrajz földrajz szakos tanár
természetismeret Földrajz szakos tanár, tanító
fizika fizika-technika tanár
informatika  okleveles informatika tanár
fejlesztőpedagógus gyógypedagógus, pszichopedagógia szakirányon
gyógypedagógus
gyógypedagógus, autizmus spektrumzavarok
gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak szak,
gyógypedagógus , pszichopedagógus
magyar nyelv és irodalom magyar szakos tanár, drámapedagógus
magyar nyelv és irodalom szakos tanár
német német szakos nyelvtanár
tanító- német műveltségi terület
kémia matematika-kémia szakos tanár
technika tanító, technika szakos tanár
matematika matematika-műszaki ismeretek tanár
angol angol nyelv és irodalom tanár
tánc és mozgás táncpedagógus

 

A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola  pedagógusainak szakképzettsége

Tanított tantárgy Szak
 alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti ágon ált. iskolai tanító, textiljáték-készítő; népi játszóházi foglalkozásvezető; mézeskalács-készítő; népijáték és kismesterségek oktatója;
általános iskolai tanító, rajz tanár
általános iskolai tanító, rajz tanár
földrajz-rajz szakos tanár
tanító – rajz szakkollégium
ált. iskolai tanító, rajztanár
földrajz-rajz szakos tanár
képi ábrázolás alapszakos festő, festészet szak
okleveles képzőművész, rajztanár
rajz és vizuális kommunikáció tanár
rajz, vizuális kommunikáció tanár
tanító, rajz szakos tanár
alapfokú művészetoktatás szín- és bábművészeti ágon ált. iskolai tanár, gyógypedagógus, bábszínész
ált. iskolai tanító, bábrendező, bábszínész
ált. iskolai tanító, bábszínész
ált. iskolai tanító, tánc és drámapedagógus
általános iskolai tanító, drámapedagógus
általános iskolai tanító, drámapedagógus
drámapedagógus, színi nevelés specializáció, bábszínész
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, bábszínész
magyar nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus
magyar szakos tanár, bábművész
magyar szakos tanár, drámapedagógus
magyar-népművelés szakos tanár,okleveles magyartanár, tánc-és drámapedagógus
matematika-rajz szakos tanár, tánc és drámapedagógus, bábszínész
történelem-ének szakos tanár, drámapedagógus
földrajz-rajz szakos tanár, bábművész
alapfokú művészetoktatás táncművészeti ágon táncos és próbavezető ( társastánc)
táncpedagógus ( néptánc )
alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágon ének- zene karvezetés tanár,
ének-zene gitár tanár
ének-zene, népzenetanár
magánénektanár, kamaraének művész
magyar, ének-zene tanár
matematika -kémia szakos tanár
okleveles ének-zene tanár, zeneiskolai zongora és szolfézstanár
óvodapedagógus
zeneiskolai zongora és szolfézstanár
zenekari előadóművész, tanár
zenész
14. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján
Munkakör Végzettség
iskolatitkár zeneiskolai hegedűtanár,  mozgóképgyártó, videóműsor készítő,  okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző,
kereskedelmi áruforgalmi és gazdálkodási érettségi, pénzügyi-számviteli ügyintéző, társadalombiztosítási ügyintéző,  személyügyi ügyintéző,
hitoktató
gépíró- és szövegszerkesztő,
közgazdász
középfokú iskolai végzettség
jelmez-és kelléktáros eladó
könyvtáros könyvtáros-informatikus
pedagógiai asszisztens gépíró- és szövegszerkesztő
rendszergazda számítástechnikai szaküzemmérnök
15. Az országos mérés-értékelés eredményei
16. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

2015/2016. tanév

osztály sikeres javítóvizsgát tett (fő) évismétlésre utasítva (fő)
1.
2.
3.
4. 2
5. 2
6. 3
7.
8.

 

*******************************************

2016/2017-os tanév

osztály sikeres javítóvizsgát tett (fő) évismétlésre utasítva (fő)
1. 1
2. 2
3.
4.
5. 3 4
6. 1 1
7. 1 2
8.
17. Tanórán kívüli foglalkozások

A tanulók a kötelező órákon túl érdeklődésük kielégítése, alkotókészségük fejlesztése
érdekében részt vehetnek különböző foglalkozásokon, javaslatot tehetnek létrehozásukra. Az
iskola az alábbi tanórán kívüli foglalkozásokat ajánlja:

– szakkörök,
– versenyek, vetélkedők,
– múzeumlátogatások, kiállítások, művészeti előadások látogatása,
– tehetséggondozó, felzárkóztató és egyéni foglalkozások,
– szabadidős foglakozások,
– az iskolai könyvtár használata, illetve programjai,
– iskola diák sportegyesület foglalkozásai,
– kirándulások, túrák,
– napközis foglalkozás.

18. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

Az otthoni felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározásának elvei és korlátai

1-4. évfolyam:

 • kizárólag a tanult anyag gyakorlását szolgáló feladatok
 • hétvégére és szünidőre nem adható plusz feladat
 • gyűjtőmunka csak olyan dokumentumokból kérhető, amelyek az iskolai könyvtárban megtalálhatók

5-8. évfolyam:

 • az írásbeli házi feladat
 1.   a tananyagot begyakoroltatja
 2.  a régi ismeretet feleleveníttetheti
 3. c)      az új ismeretet előkészíttetheti
 • hétvégére és szünidőre legfeljebb gyűjtőmunkaként adható plusz feladat
 • a gyűjtőmunka nem számonkérhető, jó vagy jeles érdemjeggyel értékelhető, elfogadásáról a tanuló dönthet
 • A tanulókat (versenyre készülők, a tantárgy iránt aktívan érdeklődők) egyéni választásuk, kérésük alapján szorgalmi feladattal segíthetjük, számukra szorgalmi feladatot javasolhatunk.
 • Az otthoni tanulási idő (írásbeli és szóbeli feladatok elvégzésének együttes ideje) maximum 20-30 percet vehet igénybe egy tantárgyból.
 • A napi felkészülés otthoni (napközis, iskolaotthonos, tanulószoba) ideje nem lehet több 1-1,5 óránál.
 • A tanulók értékelésének dokumentálása:Egységesen alkalmazzuk a következő színjelölést:
  • Témazáró dolgozatok: piros szín;
  • Szóbeli és írásbeli feleletek, röpdolgozatok: kék szín;
  • Egyéb érdemjegy (gyűjtőmunka, kiselőadás, külalak, pontok): zöld szín;
  • Az osztályzatot egyidejűleg írjuk be a tájékoztató füzetbe és az osztálynaplóba.
  • A tájékoztatóban jelöljük a felelet témáját, a dolgozat tárgykörét.
  • Dolgozatokat mindenkinek a lehető legrövidebb időn belül ki kell javítania (maximum 2 hét), és értékeléssel együtt a tanulónak átadni, majd visszagyűjteni. A dolgozat értékelését a tanuló a kijavított dolgozatán megnézi, ha nem ért valamit, kérdezhet. A kisdolgozatokat a tanulók az értékelés után visszakapják, a nagydolgozatokat 1 évig megőrizzük.
  • A nagydolgozatok javítása közösen, a típushibák, alapfogalmak megbeszélésével történik. A hibás feladatokat mindenki megoldja újra.
  • A dolgozat értékeléséről a szülő az ellenőrző útján értesül, a kisdolgozatok kijavítását otthon ellenőrizheti, a nagydolgozat javítását megnézheti az iskolában a szaktanár fogadóóráján.
  • Egy hónappal a félév értékelése előtt a szülőt tájékoztatni kell arról, ha gyermeke bukásra áll (a minimumkövetelményeket nem tudja teljesíteni).
  • A félévi jegyeket a naplóban, valamint az ellenőrző könyvben dokumentáljuk.
  • A szaktanárok az osztályozó értekezlet előtt zárják le az egyes tantárgyak jegyeit.
  • Az év végi osztályzatok a naplóban, a bizonyítványban, valamint a törzskönyvben kerülnek dokumentálásra.

  Egy tanítási napon íratható témazárók száma: 1-4. évfolyamon 1; 5-8. évfolyamon maximum 2.

19. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei a helyi tanterv részét képezik.

A tanulmányok alatti vizsgáknak minősülnek:
– Különbözeti vizsga: A különbözeti vizsga azokra a tananyagokra terjed ki, amelyeket a tanuló az érvényes tantervből és bizonyítványból megállapíthatóan az előző osztály(ok)ban nem tanult.
– Osztályozó vizsga: A felsőbb évfolyamba lépéshez szükséges osztályzatai megállapításához vagy adott tantárgyból az osztályzat megszerzéséhez a tanulónak osztályozóvizsgát kell tennie, ha
– felmentették a kötelező foglalkozásokon való részvétel alól, de osztályozóvizsga letételére kötelezték;
– tanulmányi idejének megrövidítését engedélyezték (egy vagy több tantárgyból, illetve valamennyi tantárgyból;
– a megengedhető időnél többet mulasztott, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozóvizsgát tehet (összesen 250 tanítási órát meghaladó hiányzás esetén, vagy ha egy adott tantárgyból a tanuló hiányzása meghaladja az éves óraszám 30 %-át.)
– más iskolából lépett át, és az előzőekben tanult tantárgyakból (pl. idegen nyelv) vizsga letételére kötelezték;
– fegyelmi büntetésként kizárták az iskolából, de osztályozóvizsga letételét a számára megengedték;
– a tanórákon nem tanult tantárgyból (valamilyen idegen nyelv) osztályozóvizsga letételére engedélyt kapott.
– Javítóvizsga: javítóvizsgán kell részt vennie annak a tanulónak, akinek az év
végén megállapított osztályzata – legfeljebb 3 tantárgyból – elégtelen volt, vagy az osztályozó vizsgán megbukott.
– Pótlóvizsga: pótlóvizsgát az igazgató hozzájárulásával akkor tehet a tanuló, ha a vizsgáról fel nem róható okból (vagyis olyan okból, amely nem vezethető vissza a tanuló szándékos vagy gondatlan magatartására) elkésik, távol marad, vagy a vizsgáról a válaszadás befejezése előtt engedéllyel távozik.
Az osztályozó és a különbözeti vizsga esetén a vizsgáztatásra kijelölt időszakot a vizsgát megelőző három hónapon belül az igazgató jelöli ki. Osztályozóvizsga egy tanévben két alkalommal szervezhető: januárban és júniusban. A tanulókat tájékoztatni kell a vizsga pontos idejéről.
Különbözeti vizsgát tanév közben is lehet szervezni.
A javítóvizsga letételére az augusztus 15-től augusztus 31-ig terjedő időszakban kell vizsgaidőszakot kijelölni. A vizsga időpontjáról és a vizsgakövetelményekről legkésőbb a tanévzáró ünnepség időpontjáig az osztályfőnök a szaktanár segítségével tájékoztatja a tanulót.
A vizsga kezdete előtt legalább három héttel az iskola igazgatója írásban is értesíti a szülőt vagy nagykorú tanuló esetén a tanulót a vizsga időpontjáról és anyagáról. A vizsgaidőpontot a helyben szokásos módon is (hirdetmény kifüggesztése, honlapon való megjelentetés stb.)
közzé kell tenni.

20. Osztályok, osztálylétszámok

A Cogito Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Dr. Krepuska Géza Általános Iskola osztálylétszámai a 2021/2022. tanévben

1. osztály 16 fő
2. osztály 18 fő
3. osztály 16 fő
4. osztály 12 fő
5. osztály 18 fő
6. osztály 16 fő
7. osztály 15 fő
8. osztály 18 fő
Összesen 129 fő

21. Az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában

Feltöltés alatt

22. A Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola részvétele országos, nemzetközi bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon

A COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola országos és nemzetközi szakmai bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon való részvétele

 • Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 2015. (országos)
  • Születés – Pipacsok csoport Salgótarján – arany minősítés                                                                                   Felkészítő: Klecsány Anikó

 

 

 

dr. Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

                       főigazgató                                          intézményegység-vezető

23. A Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményei

A COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredmények

FELTÖLTÉS ALATT

24. Rendezvényeink, hagyományaink

A COGITO Általános Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola rendezvényei és hagyományai

 

Az iskola rendezvényei szorosan kapcsolódnak a telephelyek rendezvénynaptárához és kialakult szokás- és hagyományrendjéhez. Kollégáink számára természetes, hogy csoportjaik, egyéni zenész növendékeik részt vegyenek a telephelyi iskolák ünnepségein, kiállításain. Partnereink is fontosnak tartják, hogy a művészeti iskolás tanulók megmutatkozzanak az adott telephelyen.

Valamennyi telephelyen illetve az iskola központjában megünneplik a csoportok a karácsonyt, valamint tanév végén művészeti gála keretében mutatkoznak meg művészeti csoportjaink és egyéni zenész növendékeink. Művészeti gáláink minden esetben nyilvánosak.

Képző- és iparművészet tanszakos tanulóink számára minden évben képeslaptervező pályázatot hirdetünk. A nyertes művekből készült képeslapokkal köszönti intézményünk a partnereit.

Iskolánk ad otthont, és egyben társszervezője a Nógrád megyei festészeti versenynek.

A Bábszínházak Világnapján rendezzük meg bábjáték illetve színjáték tanszakos növendékeink számára a „Ki a legerősebb Paprika Jancsi?” bábos találkozót és versenyt, ahol megadott szövegkönyv alapján egyéni, páros és csoportos báb (illetve színjátékos) produkciókkal indulnak a tanulók.

Iskolánk nagyszabású rendezvénysorozata a tavasszal megrendezett Hibó Hét, ahol a hét egyes napjain az iskolánk különböző tanszakain tanuló tehetséges növendékek illetve tanáraik találkoznak, versenyeznek, mutatják meg egymás előtt tudásukat.

A nevelőtestület három munkaközössége minden ősszel és tavasszal szakmai napot tart (szinte minden alkalommal hétvégén, hiszen telephelyeink távol esnek egymástól), ahol szakmai, módszertani, művészeti kérdések elméleti és gyakorlati feldolgozása történik.

Tanév végén adjuk át legkiválóbb diákjainknak valamint tanárunknak az ún. Hibó-díjat, amelyet magas színvonalú szakmai munkáért és kimagasló eredményekért ítélünk oda.

 

 

 

dr. Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

                       főigazgató                                          főigazgató-helyettes

25. A csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma művészeti áganként a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában
 

csoportok száma

csoportok tanulói létszáma

Képző- és iparművészeti ág

33

594

Színművészeti és bábművészeti ág

43

734

Zeneművészeti ág

9

65

26. Szerepvállalás a helyi kulturális életben

A COGITO Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola szerepvállalása a helyi kulturális életben

 

Az iskola rendezvényei szorosan kapcsolódnak a telephelyek rendezvénynaptárához és kialakult szokás- és hagyományrendjéhez. Kollégáink számára természetes, hogy csoportjaik, egyéni zenész növendékeik részt vegyenek a telephelyi iskolák ünnepségein, kiállításain. Partnereink is fontosnak tartják, hogy a művészeti iskolás tanulók megmutatkozzanak az adott telephelyen.

Művészeti csoportjaink produkcióit ajánljuk partnereinknek különböző alkalmakra, rendezvényekre. A kölcsönös előnyök szem előtt tartásával így számos fellépésen, előadáson veszünk részt telephelyeink vonzáskörzetében illetve a négy megyeszékhelyen.

Kollégáink rendszeres résztvevői, előadói, kiállítói a telephelyek, a megyeszékhelyek rendezvényeinek, kiállítóhelyeinek.

 

 

dr. Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

                       főigazgató                                           főigazgató-helyettes