Zeneművészeti ág

Az alapfokú és továbbképző művészetoktatás keretében folyó zenei nevelés alkalmat ad az érdeklődő és fogékony növendékek képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.
A képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket, gyarapítja ismereteiket.
Lehetőséget ad az egyetemes kultúra, az európai műveltség, a nemzeti, népi hagyományok, értékek átadására, az értékmegőrzés formáinak kialakítására.

Az oktatás lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére, a zenei ismeretek átadására és minden zenei tevékenység tudatosítására.
A zeneoktatás a különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal, miközben célja az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsen fel.

Intézményünk gondoskodik a növendék szakszerű neveléséről, oktatásáról és az arra alkalmas tanítvány pályára juttatásáról.

Nevelésünkhöz, tehetséggondozásunkhoz az is hozzá tartozik, hogy állandó szorgalmas munkára bírjuk növendékeinket és ezáltal teherbírásukat megnöveljük..

Más intézmények koncertjeinek látogatásával biztosítjuk számukra a kitekintést, amely alapvetően fontos az összehasonlításhoz, végső soron a versengéshez, eredmény eléréséhez.
Növendékeink a heti két egyéni főtárgyi óra mellett két óra csoportos szolfézsoktatásban részesülnek.

A zeneművészeti ág tanszakai iskolánkban:

 

Klasszikus zene

  • Billentyűs tanszak
  • Zongora
  • Vonós tanszak
  • Hegedű
  • Vokális tanszak
  • Magánének

 

Népzene

  • Fúvós tanszak
  • Népi furulya

 

Elektroakusztikus zene

  • Billentyűs tanszak
  • Szintetizátor-Keyboard